Cunoaștem costurile și veniturile
pe proiecte în timp real.

Cum?

 

Odoo text and image block

1. Costul manoperei este cunoscut și actualizat,
avem oameni mai motivați

Înainte de implementare nu am utilizat metode pentru a înregistra sau verifica orele lucrate pentru proiecte. La ofertare am încercat să estimăm cât mai realist manopera. Însă pe parcursul desfășurării lucrărilor nu știam cu precizie stadiul acestora și ca urmare nici costul real al manoperei nu era cunoscut.

După implementare folosim pontajul electronic, instalatorii introduc orele lucrate folosind telefonul. Acum știm exact orele lucrate de fiecare om pe fiecare lucrare, știm exact și orele consumate pe drum, orele suplimentare sau eventualele ore așa-zis neproductive (achiziții, administrație, etc). Având aceste date putem face analize de tipul: ore planificate vs. ore consumate.

Mai mult decât atât, ofertele noastre includ valori de manoperă și mai realiste, deoarece pe baza tipurilor de lucrări, riscurile specifice ale proiectelor putem să estimăm mai bine necesarul de ore lucrate.

Acum putem motiva oamenii, folosind un sistem de bonusare bazat pe încadrarea în orele inițial planificate. Toată echipa trage în aceeași direcție, rezultatele s-au îmbunătățit.

Odoo text and image block

2. Costurile legate de serviciile terților sau subcontractorilor sunt sub control


Înainte de implementare știam aproximativ costurile legate de terți (subantreprenori, furnizori de servicii) pentru fiecare lucrare în parte.

După implementare  încărcăm fiecare factură venită de la terți pe proiect. Acest lucru ne ajută mult să vedem imaginea de ansamblu privind costurile și veniturile pe fiecare proiect în parte.

Odoo text and image block

3. Cunoaștem ponderea costurilor indirecte


 Înainte dacă doream să știm valoarea costurilor indirecte (chirii birou, regie, contabilă, costuri legate de parcul auto, costul salarial al persoanelor din administrație și management), atunci trebuia să apelăm la departamentul de contabilitate. De acolo aflam anumite date, utilizate ca referință.

Acum știm să gestionăm costurile indirecte. 
Semestrial facem o verificare pe Centrele de cost interne (cele legate de administrativ) și vedem evoluția costurilor indirecte în comparație cu costul total. Înscriem această pondere (X%) în software și astfel pe fiecare proiect este încărcat/simulat un cost indirect, pe baza costului direct al lucrării.

Odoo text and image block

4. Cifrele ne arată realitatea, vedem soldul și profitabilitatea fiecărui proiect, în orice moment


Înainte de utilizarea software-ului doar visam la un instrument care să ne arate situația financiară a fiecărui proiect în parte. Eventual cu multă muncă, adunarea datelor, utilizarea tabelelor Excel reușeam să închegăm o situație financiară, dar asta doar cu multă muncă și o mare întârziere.

Acum pentru fiecare proiect cunoaștem:

  • Veniturile (pe baza facturilor de client, emise din sistem)

  • Costurile directe legate de manoperă (prin utilizarea pontajelor de către colegi, sistemul calculează costul pe baza orelor introduse și a salariilor/oră ale colegilor)

  • Costurile directe legate de serviciile prestate de terți (facturile intrate sunt încărcate pe proiect în momentul înregistrării)

  • Alte costuri directe (diurnele, combustibilul, etc) sunt de asemenea încărcate pe fiecare proiect

  • Costurile indirecte sunt încărcate de asemenea pe proiect pe baza ponderii acestora (în comparație cu costurile directe ale proiectului).

Odoo text and image block

Cum ți-ai putea motiva echipa de instalatori?

Click pentru detalii

Cum au ajuns alții să gestioneze profesional intervențiile service?

Iată metoda