Cunoaștem productivitatea echipelor, motivăm performanța anagajaților.

Cum?

Odoo text and image block

1. Orele de lucru și manopera - gestionate cu responsabilitate duc la rezultate mai bune


Înainte de implementarea software-ului obișnuiam să ofertăm pe baza experienței, luând în considerare bineînțeles și specificul fiecărui lucrări în parte.
De regulă după ofertare urma o fază de discuții/negociere și semnam un contract cu fiecare client, în care era înglobat și o sumă pentru manoperă.

Însă costul de manoperă nu era transformat în ore de lucru planificate (cost salarial la care se adăugau deplasările), nu urmăream nici orele de lucru efective și nici costul efectiv de manoperă (costul real al serviciilor de realizare instalații). Astfel bănuiam doar care din proiecte sunt pe pierdere și care pe profit.


Acum
 pentru fiecare proiect cunoaștem:

  • Orele de lucru planificate și costurile conexe (deplasări) respectiv costul manoperei

  • Orele de lucru efectiv consumate și costurile conexe reale, respectiv manopera reală

Acest lucru ne-a ajutat mult:

  • să sesizăm rapid dacă există discrepanțe între planificare și realitate, să facem analize detaliate și să identificăm problemele, respectiv să acționăm pentru rezolvarea rapidă

  • să vedem anumite trenduri legate de orele necesare pentru anumite tipuri de lucrări, anumite operații specifice, ceea ce este de mare ajutor la ofertarea noilor lucrări. Ofertele noastre sunt din ce în ce mai realiste.


Odoo text and image block

2. Am implementat un
sistem de bonusare a performanței


Înainte de utilizarea software-ului aveam o vagă idee despre eficiența echipelor și a unor instalatori sau operatori service în parte. Am încercat să facem o diferențiere la nivel de salarii în funcție de această bănuială. Însă nimic nu era măsurabil, mai mult ne-am bazat pe fler, decât pe rezultate concrete.

După implementare avem 2 indicatori de performanță folosiți în mod sistematic, pentru fiecare lucrare:

  • orele de lucru planificate vs. orele de lucru real consumate (la finele proiectului)

  • costul de manoperă planificat vs. costul de manoperă real (tot la încheierea proiectului)

Pe baza acestor doi indicatori am implementat un sistem de bonusare. Dacă echipa se încadrează în numărul de ore/bugetul de manoperă, atunci acordăm bonusuri prestabilite (un anumit procent din valoarea lucrărilor) echipei.

Împreună cu șeful de echipă decidem modul de împărțire a bonusurilor, astfel fiecare membru de echipă va primi un bonus. La stabilirea bonusului individual ținem cont de efortul fiecărui membru al echipei (ore lucrate de el din totalul orelor echipei), dar și eficiența fiecăruia (evaluare făcută de șeful de echipă). 

După implementarea acestui sistem productivitatea echipei a crescut semnificativ. Este absolut clar, că acum toată echipa trage în aceeași direcție, avem țeluri comune, spiritul de echipă s-a îmbunătățit considerabil.

Odoo text and image block

Cum au ajuns alții să gestioneze profesional intervențiile service? 

Iată metoda

Sculele și mașinile gestionate cu responsabilitate!

Click pentru detalii